Turistické značené trasy na Slovensku

Vyše 400 značkárov Klubu slovenských turistov spravuje na území Slovenskej republiky ucelenú sieť vyše 15 500 km značkovaných turistických chodníkov pre pešiu a takmer 500 km pre lyžiarsku turistiku. Turistické značkované chodníky z oblasti Vysokých a Západných Tatier spravujú Štátne lesy TANAP.
Každá trasa má pridelené svoje jedinečné číslo, ktoré v sebe ukrýva aj informáciu o farbe a type trasy.
Niektoré chodníky sú pomenované podľa významných osobnostiach turistiky, kultúrneho a spoločenského života, podľa významných udalostí a iných historických súvislostí.

Aktuálny zoznam peších turistických trás vo formáte xls

Aktuálny zoznam peších turistických trás vo formáte PDF

Aktuálny zoznam lyžiarskych turistických trás vo formáte xls

Aktuálny zoznam lyžiarskych turistických trás vo formáte PDF

Aktualizované 5.5.2022