Veselé Vianoce Vám praje KST

 

Prajeme Vám šťastné a veselé, ale zároveň pokojné a radostné Vianoce a v novom roku veľa zdravia a lásky. PF 2023.
František Šiller, Predseda Klubu slovenských turistov