Výzva na predloženie ponuky _komponenty pre značenie trás