Zaslúž si odznak 100 jarných kilometrov 2022

Sto jarných kilometrov bola náborová turistická iniciatíva Zväzu turistiky pri Československom zväze telesnej výchovy, ktorá sa uskutočňovala na celom území bývalého Československa. Po prvý krát bola vyhlásená v roku 1957.

Zúčastniť sa mohli všetci občania, organizovaní v turistických kluboch, aj neorganizovaní. Cieľom bolo dostať ľudí na sériu niekoľkých kratších spoločných turistických pochodov, v čase od prvej jarnej nedele do konca mája. Úlohou každého, kto odznak chcel získať, bolo turisticky absolvovať v tomto jarnom období 100 km, nie naraz, ale v súčte aspoň piatich túr.

Podmienky plnenia odznaku 100 JKM sa mohli realizovať aj inak než pešou túrou, ale s upraveným kritériom: cykloturisti a vodní turisti (vodáci) mali absolvovať 250 km, motorovým vozidlom do obsahu 50 ccm bolo treba prejsť 500 km a vozidlom nad 50 ccm 750 km. Viditeľnou odmenou bol klopový odznak, vydávaný každoročne v inej výtvarnej kreácii.

Odznaky v rokoch 1970-1973 boli vydávané v českej aj slovenskej verzii. Po roku 1989 iniciatíva 100 JKM stratila štátnu podporu a tým aj voľakedajšiu masovosť. V roku 2007 sa v ŠK KST Turzovka rozhodli obnoviť turistickú tradíciu. Menovite sa toho ujal Vladimír Pekár. Opäť začal zabezpečovať  každoročný výtvarný návrh a výrobu tohoto kedysi tak populárneho odznaku i jeho distribúciu do turistických klubov. Až do roku 2019 mal ročne odbyt na cca 1 000 kusov odznakov, v niektorých rokoch i viac.

V roku 2022 iniciatívu prevzal Klub slovenských turistov (KST) a po dvojročnej COVID-pauze odznak 100 JKM obnovil.

Plnenie turistického odznaku 100 jarných kilometrov má veľmi jednoduché pravidlá: účasť na otvorení jarnej turistickej sezóny v klube či regióne, účasť na jarných vychádzkach s vedúcim alebo inštruktorom, alebo aj individuálna turistika. Doba na splnenie podmienok pre získanie odznaku v tomto roku: sobota 19. marca až nedeľa 3. júla 2022, zachovávame možnosť udelenia odznaku aj vodným turistom a cykloturistom pri splnení upraveného kritéria (vodní turisti 150 km, cykloturisti 300 km). Splnenie podmienok sa nedokladuje, je vecou cti každého, kto si chce odznak zaslúžiť.

Odznak je vhodnou motiváciou a odmenou najmä pre deti a mládež za činnosť v turistických oddieloch, v turistických krúžkoch na školách, resp. centrách voľného času, no  získať ho môžu turisti všetkých vekových kategórií, prostredníctvom predsedu miestneho klubu KST.
Cena odznaku je 1.20 € + prípadné poštovné.