Overenie členstva KSTNa overenie členstva KST je potrebné vedieť svoje 10 miestne číslo členského preukazu.

Toto číslo sa skladá:

  • z čísla regiónu (prvé trojčíslie),
  • z čísla klubu (druhé trojčíslie),
  • z čísla člena (posledné štvorčíslie).

Pri starších číslach členských preukazov (číslo preukazu začínajúce číslicou 5) použite formát nasledovne: prvú číslicu 5 nikam nevpisujte a následne postupujte formou trojčíslie – trojčíslie – potom pridajte nulu a posledné trojčíslie. VZOR: staré číslo: 512 345 6789 / nové číslo: 123 456 0789.