Sekcia cykloturistiky

Sekcia cykloturistiky KST 2022-2026

Oficiálny e-mail sekcie cykloturistiky: cyklo.turistika@kst.sk

Členovia sekcie cykloturistiky:

Priezvisko a meno Pozícia Bydlisko e-mail Telefón
ČAJKA MARTIN predseda Prešov cyklopredsedakst@gmail.com +421 918 320 953
GOLIER JURAJ   Trnava juraj.golier@gmail.com +421 903 377 716
PETRÍK MIROSLAV   Zvolen office@cykloadventure.eu +421 908 123 433
KUČERÍK MARTIN     martin.kucerik@gmail.com +421 907 616 289
GABRIEL GAZDA  
Michalovce  
gabriel.gazda@gmail.com +421 902 206 926