Sekcia Jazdeckej turistiky

Sekcia jazdeckej turistiky KST 2022-2026

Oficiálny e-mail sekcie jazdeckej turistiky: jazdecka.turistika@kst.sk

Členovia sekcie jazdeckej turistiky:

Priezvisko a meno Pozícia Bydlisko e-mail Telefón
PEKELSKÝ MICHAL   Vrútky pekelskymichal@zoznam.sk +421 908 889 823
MIŇO MARTIN   Sliač mino.martin@gmail.com +421 905 450 378