Sekcia značenia

Sekcia značenia KST 2022-2026

Informácie, námety a požiadavky týkajúce sa stavu turistického značenia zasielajte na emailovú adresu znacenie@kst.sk

Členovia sekcie značenia:

Priezvisko a meno Pozícia Bydlisko e-mail Telefón
MICHALEC JÁN predseda Bratislava michalec.jan.sz.kst@gmail.com 0917 932 704
KUBLA MILOSLAV podpredseda Bratislava kubla.miloslav@gmail.com 0903 151 609
BALOGH TOMÁŠ člen, obsah webu Bratislava tomas1.balogh@gmail.com 0903 791 305
DZUGAS KAROL člen Košická Polianka k.dzugas@gmail.com 0905 472 426
GAJDOŠÍK VALÉR člen Poltár valer.gajdosik@gmail.com 0904 199 058
CHRAPČIAK VLADIMÍR člen Trnava vladochrap@post.sk 033/5445808
PUNCOCHÁŘ JÁN člen Bratislava j.puncochar@gmail.com  0905 327 812
STUCHLÝ MILAN člen Martin stuchlymi@gmail.com 0944 389 601
VALÚCH DUŠAN člen Bratislava dvaluch@gmail.com 0908 733 781