Klub slovenských turistov

Klub slovenských turistov

001 -

Sídlo: Záborského 33, 83103 Bratislava


IČO: 00688312

predseda@kst.sk -