Sova Gregorova Vieska

Sova Gregorova Vieska

305008 - 305008

Sídlo: Gregorova Vieska 1, 985 56 Tomášovce

bgafrik@zoznam.sk -

Kontaktná osoba

Ing. Branislav Gáfrik (Predseda)