MsKST Martin

MsKST Martin

306117 - 306117

Sídlo: Puškinova 4, 036 01 Martin

pavolkralovanec@centrum.sk -

Kontaktná osoba

Pavol Kráľovanec (Predseda)