KST Sklabiňa

KST Sklabiňa

306123 - 306123

Sídlo: Mierová 208, 038 03 Sklabiňa

jakub.polacek222@gmail.com -

Kontaktná osoba

Jakub Poláček (Predseda)

Telefón: +421944638645