KST Vápeč Horná Poruba

KST Vápeč Horná Poruba

307003 - 307003

Sídlo: Horná Poruba 119, 015 35 Horná Poruba

kstvapec@gmail.com -

Kontaktná osoba

Tomáš Stano (Predseda)