OKST Partizán Cigel

OKST Partizán Cigel

308003 - 308003

Sídlo: Cigel 333, 971 01 Cigeľ

blazena.malikova@centrum.sk -

Kontaktná osoba

Jaroslav Čertík (Predseda)