KST Ješkova Ves – Banky

KST Ješkova Ves – Banky

308033 - 308033

Sídlo: Gorkého 15/11, 971 01 Prievidza


IČO: 35661909

milan.lomnický@zoznam.sk -

Kontaktná osoba

Milan Lomnický (Predseda)

Telefón: 0907262565