Žarnov Oslany

Žarnov Oslany

308042 - 308042

Sídlo: Školská 766, 972 47 Oslany

kstzarnov@outlook.sk -

Kontaktná osoba

RNDr. František Szalay (Predseda)