Turisti Karate klubu VK

Turisti Karate klubu VK

310004 - 310004

Sídlo: B. Nemcovej 63, 990 01 Veľký Krtíš

maroshecko@gmail.com -

Kontaktná osoba

Maroš Hečko (Predseda)