Odbor Klubu slovenských turistov Vyhne

Odbor Klubu slovenských turistov Vyhne

312017 - 312017

Sídlo: Vyhne 336, , 96602 Vyhne


IČO: 35650443

kstvyhne336@gmail.com - www.kstvyhne.sk

Kontaktná osoba

Anna Gáliková (predsedníčka klubu)

Telefón: +421 948 859 336
Webová stránka: www.kstvyhne.sk