KST Tekovská Breznica

KST Tekovská Breznica

312027 - 312027

Sídlo: Agátová 637, 966 52 Tekovská Breznica

n -

Kontaktná osoba

Ing. Anna Krištofová (Predsedkyňa)