Uhlík Strečno

Uhlík Strečno

313009 - 313009

Sídlo: Sokolská 274/18, 013 24 Strečno


IČO: 42390532

dusan@durco.eu - https://uhlik.strecno.eu/

Kontaktná osoba

Dušan Ďurčo (Predseda)

Webová stránka: https://uhlik.strecno.eu/