Klub slovenských turistov región Považská Bystrica

Klub slovenských turistov región Považská Bystrica

307 - 307

Sídlo: 1. mája 1160/40, 020 01 Púchov


IČO: 52871517

erika.fabry@gmail.com -

Kontaktná osoba

Ing. Erika Fábryová (Predsedkyňa)