Plynárne Žilina

Plynárne Žilina

313030 - 313030

Sídlo: Dubová 35, 010 07 Žilina

jozef.kisa@sppp-distribucia.sk -

Kontaktná osoba

Jozef Kiša (Predseda)