Združenie turistov Žiliny

Združenie turistov Žiliny

313042 - 313042

Sídlo: Na Kamenici 31, 013 12 Turie

ferolonc@gmail.com -

Kontaktná osoba

František Lonc (Predseda)