TJ Slávia DDM

TJ Slávia DDM

401002 - 401002

Sídlo: Komenského 17, 08501 Bardejov

kst.slavia.bj@gmail.com -

Kontaktná osoba

Ing. Jozef Ropják (Predseda)

Telefón: +421918335666