TJ Slávia DDM

TJ Slávia DDM

401002 - 401002

Sídlo: Tacevská 24, 085 01 Bardejov

bardejov@do-fenix.sk -

Kontaktná osoba

Milan Stachura (Predseda)