Prievidza

Prievidza

308 - 308

Sídlo: M. Gorkého 15/11, 971 01 Prievidza


IČO: 12618331

milan.lomnicky@zoznam.sk rrpd308@gmail.com -

Kontaktná osoba

Milan Lomnický (Predseda)