Kýčara Certižné

Kýčara Certižné

402028 - 402028

Sídlo: Certizne 14, 067 52 Čertižné

m1985ato@centrum.sk -

Kontaktná osoba

Anton Karoľ (Predseda)