TO TJ Slávia UPJŠ Košice

TO TJ Slávia UPJŠ Košice

403019 - 403019

Sídlo: LF UPJS Tr. SNP 1, 040 01 Košice

peter.dombrovsky@upjs.sk -

Kontaktná osoba

Peter Dombrovský (Predseda)