KST Košická Polianka

KST Košická Polianka

404001 - 404001

Sídlo: Košická Polianka 79, 044 41 Košická Polianka

k.dzugas@gmail.com -

Kontaktná osoba

Mgr. Karol Dzugas (Predseda)