OKST ŠK Bodva

OKST ŠK Bodva

404005 - 404005

Sídlo: Námestie mieru 3, 045 01 Moldava nad Bodvou

predseda@skbodva.sk -

Kontaktná osoba

Branislav Jánoš (Predseda)