OKST ŠK Bodva

OKST ŠK Bodva

404005 - 404005

Sídlo: Námestie mieru 3, 045 01 Moldava nad Bodvou

predseda@skbodva.sk - Www.skbodva.sk

Kontaktná osoba

Branislav Jánoš (Predseda)

Telefón: 0915933609
Webová stránka: Www.skbodva.sk