Klub Značkár Žilina

Klub Značkár Žilina

313039 - 313039

Sídlo: Bočná 13, 01004 Žilina


IČO: 37811991

predseda@kstznackarzilina.sk - www.kstznackarzilina.sk

Kontaktná osoba

Bc. Mário Baculík (Predseda)

Telefón: +421907853888
Webová stránka: www.kstznackarzilina.sk