Turista Michalovce

Turista Michalovce

405003 - 405003

Sídlo: Štefánikova 11, 071 01 Michalovce

antonhasak@pobox.sk -

Kontaktná osoba

Anton Hasák (Predseda)