STH James Vysoké Tatry

STH James Vysoké Tatry

406303 - 406303

Sídlo: Sibír 64, 062 01 Nový Smokovec

stanazg@post.sk tanazg34@gmail.com -

Kontaktná osoba

Mgr. Stanislava Zgodavová (Predsedkyňa)