Tatran Prešov

Tatran Prešov

407002 - 407002

Sídlo: Železničiarska 34, 080 01 Prešov

ferotomko1@gmail.com -

Kontaktná osoba

Ing. František Tomko (Predseda)