Mladosť Odeva Lipany

Mladosť Odeva Lipany

407009 - 407009

Sídlo: Nám. Sv. Martina 55, 082 71 Lipany

bmajtner@gmail.com -

Kontaktná osoba

Bernard Majtner (Predseda)