Slovan Sabinov

Slovan Sabinov

407015 - 407015

Sídlo: Gen. Svobodu 7, 083 01 Sabinov

turistika.sabinov@gmail.com -

Kontaktná osoba

Miroslav Grešák (Predseda)