Breznovica Letanovce

Breznovica Letanovce

409006 - 409006

Sídlo: Tatranská 13, 053 13 Letanovce

igor.kubicar@gmail.com -

Kontaktná osoba

Igor Kubičár (Predseda)

Telefón: +421 917 238 734