Breznovica Letanovce

Breznovica Letanovce

409006 - 409006

Sídlo: Tatranská 13, 05313 Letanovce


IČO: 42407290

igor.kubicar@gmail.com - https://kst-letanovce.maweb.eu/

Kontaktná osoba

Igor Kubičár (Predseda)

Telefón: +421917238734
Webová stránka: https://kst-letanovce.maweb.eu/