TOM Brontosaurus Trebisov

TOM Brontosaurus Trebisov

412002 - 412002

Sídlo: Komenskeho 2222/89, 075 01 Trebišov

tassova@centrum.sk -

Kontaktná osoba

Alžbeta Tassová (Predsedkyňa)