TJ Javorinka Levoča

TJ Javorinka Levoča

414001 - 414001

Sídlo: Kováčova vila 2, 054 01 Levoča

rzlevoca@pobox.sk -

Kontaktná osoba

Ing. Ernest Rusnák (Predseda)