ZVL Prešov

ZVL Prešov

415001 - 415001

Sídlo: Laca Novomeského 4, 080 01 Prešov

ferobednar@centrum.sk -

Kontaktná osoba

František Bednár (Predseda)