TK Štart BA

TK Štart BA

100018 - 100018

Sídlo: Hradná 2, 841 10 Bratislava-Devin


IČO: 30808715

marialorinc@gmail.com - tkstart.sk

Kontaktná osoba

Ing. Mária Lörincová (predseda)

Webová stránka: tkstart.sk