Trenčín

Trenčín

210 - 210

Sídlo: Centrum I 50/125-24, 01841 Dubnica n. Váhom


IČO: 31871950

predseda@ksttn.sk - www.ksttn.sk

Kontaktná osoba

Radoslav Nikodém (Predseda)

Telefón: +421948915561
Webová stránka: www.ksttn.sk