Trenčín

Trenčín

210 - 210

Sídlo: Ľudovíta Stárka 16, 91105 Trenčín


IČO: 31871950

predseda@ksttn.sk - www.ksttn.sk

Kontaktná osoba

Ing. Igor Salviany (Predseda)

Telefón: +421905230176
Webová stránka: www.ksttn.sk