Trnava

Trnava

211 - 211

Sídlo: Javorová 11, 921 01 Piešťany

miroslav.herchl@gmail.com -

Kontaktná osoba

Ing. Miroslav Herchl (Predseda)