KST Častá

KST Častá

201001 - 201001

Sídlo: Fándlyho 48/6, 90089 Častá

porkertmarian@gmail.com -

Kontaktná osoba

Marián Porkert (Predseda)

Telefón: +421907795388