KST Nová Dedinka

KST Nová Dedinka

201006 - 201006

Sídlo: Hlavná 33, 900 29 Nová Dedinka

polakpista@gmail.com -

Kontaktná osoba

Štefan Polák (Predseda)