JK Borinka

JK Borinka

201013 - 201013

Sídlo: Borinka 451, 900 32 Borinka

katarina.ml.bilena@gmail.com -

Kontaktná osoba

Katarína Bílená (Predsedkyňa)