Vodácky klub Hron

Vodácky klub Hron

205015 - 205015

Sídlo: Severná 4, 934 01 Levice

vodaci@vk-hron.sk -

Kontaktná osoba

Jaroslav Fraňo (Predseda)