KST Senica

KST Senica

208550 - 208550

Sídlo: Štefánikova 1408/56pošt.schr.2, 905 01 Senica

turista.senica@gmail.com -

Kontaktná osoba

Ing. Elena Baťková (Predsedkyňa)