Alpin-turist klub Javorina Jacovce

Alpin-turist klub Javorina Jacovce

209003 - 209003

Sídlo: Ul. Slobody 24, 956 21 Jacovce

minarovicova.bea@gmail.com -

Kontaktná osoba

Ing. Beata Minarovičová (Predsedkyňa)