TVTK Trenčín

TVTK Trenčín

210009 - 210009

Sídlo: Švermova 20, 911 01 Trenčín

marian.petrinec@gmail.com -

Kontaktná osoba

Ing. Marian Petrinec (Predseda)