Slovšport Trnava

Slovšport Trnava

211013 - 211013

Sídlo: Špačinská cesta 657/2, 91701 Trnava


IČO: 31871046

peha9960@chello.sk -

Kontaktná osoba

Peter Halenár (Peter Halenár)

Telefón: +421910673072